Záruka

Daolar poskytuje našim váženým zákazníkům roční záruku.

 

Pokud se během záruční doby vyskytne nějaký problém s vaším produktem, kontaktujte nás nejprve pro potvrzení. Při zasílání e-mailu se doporučuje uvést číslo objednávky a podrobně problém s produktem, nejlépe s relevantními videi nebo obrázky. Po naší kontrole vám poskytneme relevantní návrhy nebo jej zašleme zpět k opravě nebo zašleme zpět k novému.

Společnost Daolar svým zákazníkům zaručuje, že produkt bude bez vad materiálu a zpracování po dobu dvou (2) let od data původního nákupu, za dodržení následujících podmínek.


1. Tato záruka se nevztahuje na škody způsobené nesprávným použitím, nehodou, povodní, bleskem nebo pokud byl produkt změněn nebo opraven kýmkoli jiným než servisním střediskem výrobce.

2 . Společnost Daolar nenese odpovědnost za žádné náhodné nebo následné škody vzniklé používáním, nesprávným používáním zařízení.

3. Všechny informace v této příručce jsou založeny na nejnovějších informacích dostupných v době publikace a nelze poskytnout žádnou záruku na jejich přesnost nebo úplnost. Daolar si vyhrazuje právo provádět změny kdykoli bez upozornění.

4. Náklady na opravu: Pokud je v záruce, bude vaše nabíječka EV / wallbox zdarma opravena nebo vyměněna, pokud nebude poškozena nehodou, zneužitím, nesprávným použitím, přírodní katastrofou, nedostatečným nebo nadměrným elektrickým napájením, abnormálními mechanickými nebo ekologickými podmínkami nebo neoprávněnou demontáží, opravou nebo úpravou. .Pokud je opravená jednotka mimo záruku, bude zákazník kontaktován a ponese odpovědnost.

 

Pokud máte nějaké dotazy ohledně záručních zásad, kontaktujte nás. Pokusíme se co nejlépe odpovědět a vyřešit váš problém. :-)

Tým podpory: support@daolar.com

S pozdravem